Rejestracja

Regulamin znajdziesz tutaj: regulamin Adapciaka 2019.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatorów Obozu Roku "0" PŁ 2019 zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej RODO w celach organizacji wyjazdu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości ( w celach statystycznych oraz informacyjnych ). Także zgadzam się na otrzymywanie wiadomości e-mail informacyjno - organizacyjnych związanych z Obozem Roku „0” PŁ.
Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj: klauzula informacyjna.
Znajdują się tam informacje dot. sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, kontakt do osób odpowiedzialnych za Twoje dane i informacje o prawach, jakie Ci przysługują.

 

Regulamin     |     Klauzula RODO