O Adapciaku

Adapciak Politechniki Łódzkiej - coroczny Obóz Zerowy organizowany od 2009 roku przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej. Wyjazd ten skierowany jest zarówno dla absolwentów szkół średnich, dopiero co przyjętych na studia, jak i dla tych, którzy są już studentami Politechniki Łódzkiej. W tym roku odbywa się on w dniach 9–16 września, w ośrodku „Złota Plaża”, w nadmorskiej miejscowości Łazy położonej w okolicach Mielna.

Jest to wydarzenie, podczas którego blisko 200 studentów Politechniki Łódzkiej ma okazję poznać smak studenckiego życia tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Głównym celem obozu jest przekazanie informacji i zasad dotyczących studiowania na Politechnice Łódzkiej, zachęcanie do czynnego udziału w organizacjach studenckich i kołach naukowych oraz integracja z nowymi studentami, jak i z kadrą - osobami już studiującymi na Politechnice Łódzkiej, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z Uczelnią oraz zawsze będą służyć dobrą radą.

W czasie trwania Adapciaka, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wielu szkoleniach, które rozwijają umiejętności i pomagają w realizacji życiowych planów. Przeprowadzane jest również szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym, które przyczynia się do wprowadzenia przyszłych studentów w życie Uczelni.